[LinuxFocus-icon]
Ana Sayfa  |  Erişimdüzeni  |  İçindekiler  |  Arama

Duyumlar | Belgelikler | Bağlantılar | LF Nedir

Çeviren : Selen İnal

Basit HTML Tasarım Kılavuzu

HTML, sanaldoku (web) görüntüleyicisi için biçimleyici buyruklar içeren ASCII metinleridir. Bu biçimleyici buyruklar etiket olarak adlandırılır. İki çeşit etiket vardır: başlangıç ve bitiş etiketleri. <başlangıçetiketi> </bitişetiketi>. Bitiş etiketi, başlangıç etiketi gibi görünür, ancak bir "/" içerir. Bir başlangıç etiketi sözgelimi "buradan başlayarak yatık yazı tipi kullan" olabilir ve tabiki daha sonra bir "yatık yazı tipi kullanımına son ver" bitiş etiketine gereksinim duyacaksınız. Ancak tüm etiketler bir bitiş etiketine sahip değildir. Bu tip etiketlere bir ornek satir sonu (<br>) etiketidir.

Aşağıda en önemli etiketleri öğreneceksiniz:

Başlık

LinuxFocus yazıları içinde sadece 2. düzey ve 3. düzey etiketler kullanmalısınız.

<h2>2. Başlık seviyesi</h2>
aşağıdaki gibi gözükecektir:

2. Başlık seviyesi


<h3>3. Başlık seviyesi</h3>
bunun gibi gozukecektir:

3. Başlık seviyesi

Satır sonları ve paragraflar

<p>Bu bir paragraftır. Paragraf içinde satır sonuna neden olmak icin <br>'i
kullanabilirsiniz. Çoğunlukla paragra gerek duymazsınız ve onun yerine iki <br><br>

kullanabilirsiniz.</p>

<p>Bu yeni bir paragraftır. "p" etiketini veya iki satır sonu etiketini <br><br>

tercih etmek size kalmıştır. HTML'nin kullanımı çok kolaydır.</p>

Listeler

<ul>
<li>Ben sıralanmamış bir listede birinci liste maddesiyim.</li>
<li>Ben sıralanmamış bir listede ikinci liste maddesiyim.</li>
</ul>
Bu sıralanmamış liste aşağıdaki gibi görülecektir:

<ol>
<li>Ben sıralanmış bir listede birinci liste maddesiyim.</li>
<li>Ben sıralanmış bir listede ikinci liste maddesiyim.</li>
</ol>

Bu sıralanmış liste aşağıdaki gibi görülecektir:
  1. Ben sıralanmış bir listede birinci liste maddesiyim.
  2. Ben sıralanmış bir listede ikinci liste maddesiyim.

Koyu renk ve yatık metinler

<b>koyu renkli metin</b>
koyu renkli metin
<i>yatık metin</i>
yatık metin

Önceden biçimlenmiş metin

<pre>
Bu önceden biçimlenmiş bir metindir. Burada tüm satır sonları değiştirilmeden
kalmaktadır. Bunu kaynak programlarınızı göstermek için kullanabilirsiniz.
Ancak satıların çok uzun (en fazla 70 harf) olmamasına dikkat edin, yoksa 
insanlar bu metni basmak isterken sorunlarla karşılaşabilirler.
</pre>

Tablolar

<table border="1">
<tr>
   <td>"tr" yeni bir tablo satırı başlatır.</td>
   <td>Her tablo satırı bir "td" (=table data= tablo verisi) içerisinde asıl metni içermelidir.</td>
</tr>
<tr>
   <td>ikinci satır.</td>
   <td>ikinci satırdaki ikinci tablo verisi</td>
</tr>
</table>
 

"tr" yeni bir tablo satırı başlatır. Her tablo satırı bir "td" (=table data= tablo verisi) içerisinde asıl metni içermelidir.
ikinci satir. ikinci satirdaki ikinci tablo verisi

Resimler

Simgeleri dahil etmek için "img src..." etiketi kullanılmaktadır. Resimleri sağ veya sola dayalı olarak yerleştirebilirsiniz.

<img src="../../common/images/lflogo_sbutton.gif" alt="LinuxFocus logo" width="143" height="45" align="left"> LinuxFocus logo

<img src="../../common/images/lflogo_sbutton.gif" alt="LinuxFocus logo" width="143" height="45" align="right">  LinuxFocus logo

Bağlantılar

HTML'nin onemli özelliklerinden birisi de, başka sayfalara bağlantı oluşturabilmesidir. Bu, "a href..." etiketi ile yapılır:
<a href="authguide.shtml">authguide.shtml sayfasına bağlantı</a>
aşağıdaki gibi görünecektir:
authguide.shtml sayfasına bağlantı

© LinuxFocus
Görselyöre sayfalarnn bakm, LinuxFocus Editörleri tarafndan yaplmaktadr