LF Yolgöstereni: Klavye düzenini değiştirmek

ArticleCategory:

UNIXBasics

AuthorImage:[Here we need a little image from you]

[Photo of the Author]

TranslationInfo:[Author + translation history. mailto: or http://homepage]

original in en Guido Socher

en to tr:Erdal Mutlu

AboutTheAuthor:[A small biography about the author]

Guido Linux'u topluluğundan dolayı beğenmektedir. Linux oldukça büyük bir projedir ve dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar aynı amaç doğrultusunda çalışmaktadır: Gün geçtikçe onu daha iyi yapmak.

Abstract:

Bu kısa bir yolgösterendir. Bundan sonra, bunun gibi kısa yolgösterenlerden LinuxFocus'ta her ay en az bir tane yer alacaktır. Eğer, bildiğiniz yolgösterenler varsa, guido(Q)linuxfocus.org adresinden bana yazabilirsiniz.

ArticleIllustration:

idea

ArticleBody:

Giriş

Bilgisayarda yazı yazarken genellikle klavyeye değil, ekrana bakıyorum. Yakınlarda Fransa'da yaşayan bir arkadaşımı görmeye gittim ve bana kendi bilgisayarını bir süreliğine ödünç verdi. Fransız klavye düzeni! Amerikan veya Alman klavye düzenlerine alışık olduğumdan, her tuş için yaklaşık 10 saniye harcamak zorunda kalıyordum ;-)
Bilgisayar onun olduğu için, /etc/X11/XF86Config-4 dosyasındaki ayarları değiştirmek istemiyordum. KDE ve Gnome'da klavye düzenini değiştirmeye yarayan bazı araçlar var, ancak bunlar yüklü değildi. Peki o zaman ne yapmalıydım?

Çözüm

XFree86'nın çalışma sırasında klavye düzenini değiştirmeye yarayan setxkbmap adında bir buyruğu vardır. Bunun için X sunucusunu yeniden başlatmanız gerekmiyor. Bu buyruk işlev bakımından Linux işletmen uçbirimindeki (konsol) loadkeys buyruğuyla benzerlik göstermektedir.
Aşağıdaki buyruğu çalıştırdım ve:

setxkbmap -layout us

Amerikan klavye düzenine geçmiş oldum. Bilgisayarı arkadaşıma geri
vermeden önce de:

setxkbmap -layout fr

buyruğu çalıştırdım, ki klavye eski düzenine dönsün.