Home Index Search Links About Us
[LinuxFocus Image]
[Navegation Bar]
  Duyumlar   Belgelikler   Kuruluşlar  Öğütler  

sendmail 8.8.x'in Yapılandırımı, Kurulumu ve Biçimlendirlimi

Yazar: John E. Gotts

Çeviri: Rahşan Tiken


../../common/March1998/Makefile.Linux icin TCP sarmalayıcıları (wrapper) düzelten ve zararsız bir takım düzeltmeler yapan bir patch (hosts_access(5) elyordam sayfası uyarınca TCP sarmalayıcılarının etkin hale getirilmesi ile sendmail deamon'ınıza uzaktan erişebilirsiniz). (1) Dosyayı ../../common/March1998/sendmail.diff olarak sakladığınızı varsayarsak, sendmail-8.8.x dizininde aşağıdakı komutu uygulamalısınız :

Patch -p0 < ../../common/March1998/sendmail.diff

Şimdi dizininizi src olarak değiştirin ve aşağıdakı komutu çalıştırın:

./makesendmail

sendmail hiçbir sorunla karşılaşılmaksızın olusturulacaktır.

Bundan böyle yalnız TCP/IP elektronik gönderi servisini kullanacağınızı varsaymaktayım. UUCP desteği ile ilgili konular bu dokümanın kapsamı dışındadır.

cf/cf dizinine geçerek, generic-linux2.mc adlı yeni bir dosya yaratın. Dosyanız aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır:

divert(-1)
divert(0)dnl
VERSIONID(`@(#)generic-linux2.mc 8.8 (Local) 11/22/97')
OSTYPE(linux)dnl
FEATURE(nouucp)dnl
MAILER(local)dnl
MAILER(smtp)dnl

Eger "masquerading"i kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki iki satırı da generic-linux2.mc dosyasına eklemelisiniz:

MASQUERADE_AS()dnl
EXPOSED_USER(root)dnl

Bunun anlamı, sizin makinanızdan, root'un dışındaki kullanıcıların, gönderecekleri elektronik postaların, sizin belirteceğiniz konak (hostname) adından geçecek olmasıdır. (Bu seçenek özellikle network'e arasıra bağlanan kişiler , örnegin SLIP ve PPP kullanıcıları, ve BOOTTP ve DHCP aracılığı ile dinamik olarak IP numarası atanan makinalar açisindan yararlıdır. ). 8.8.8 ve daha yeni sendmail sürümleri için, EXPOSED_USER(root) satırİ iptal edilmelidir. Çünkü bu özellik bu sürümlerde benimsenmis deger olarak kabul edilmiştir.

Eğer procmail'i yerel postahaneniz olarak kullanmak istiyorsanız aşağıdaki satırları da dosyanıza eklemelisiniz :

FEATURE(local_procmail)dnl

Bunları yaptıktan sonra "generic-linux2.mc" dosyasını sendmail.cf dosyasına dönüştürün:

m4 ../m4/cf.m4 generic-linux2.mc > obj/sendmail.cf

Eğer daha yeni Linux sürümlerinde gelen elektronik iletilere zarar verir ise obj/sendmail.cf dosyası içindeki

Cwlocalhost
satırını # işareti ile kapatmanız gerekebilir.

Şimdi eski /etc/sendmail.cf dosyanızı yedekleyin ve obj/sendmail.cf'yi kurun :

install -m 644 -o 0 -g 0 obj/sendmail.cf /etc/sendmail.cf

Yeni sendmail.cf 'nizi kurduktan sonra , sendmail daemon'ini öldürün, src dizinine dönün ve

cd obj.Linux.*.* ; make install
komutunu çalıştırın.

Bu, sendmail'e ait ikilitaban (binary) ve simgesel (symbolic) baglantıları yaratacaktır. Elyordam sayfalarının kurulumu ise elle yapılacaktır.

Eger procmail kullanımını seçmemişseniz, asıl sendmail dizinine geçin ve aşağıdaki komutları çaliştırın:

uudecode contrib/mail.local.linux
mv mail.local mail.local.old
tar zxvf mail.local.linux.tar.Z
cd mail.local
gcc -O3 -o mail.local mail.local.c
strip mail.local
install -m 2711 -o 0 -g mail mail.local /bin
install -m 644 -o 0 -g 0 mail.local.8 /usr/man/man8

/var/spool/mail dizininizin sahibi "root", grubu "mail" ve modu 775 olmalıdır. Sizin gönderi istemcileriniz (mail clients) ise SGID gönderi kullanmalıdırlar. (grubu mail, sahibi root, modu 2711 ).

Artık sendmail daemon'ını yeniden başlatmaya hazırsınız. Benim sendmail'im şu şekilde başlatıldı :

/usr/sbin/sendmail -bd -q1h

NOT: Red Hat, sendmail'i tüm erişimyolu adına (path name) gerek olmaksızın başlatmaktadır. Bunu düzeltmek için, /etc/rc.d/init.d/sendmail.init dosyasının sendmail'i /usr/sbin/sendmail deki aynı argümanlarla çalıştırmış olmasına dikkat edilmelidir.

Eger iletişimağına, arasıra bağlanıyorsanız, sendmail'i ertelenmiş kipte (deferred mode) başlatmak isteyebilirsiniz :

/usr/sbin/sendmail -bd -o DeliveryMode=d

İletişimağına ilk bağlandıgınızda ve daha sonra; düzenli olarak ertelenmiş iletilerinizin (deferred messages) dağıtımını sağlamak için, boot anında sendmail'i aşağıdaki şekilde çalıştırın:

/usr/sbin/sendmail -q

Bu noktada artık sendmail'inizin kurulumunu sınamalısınız. Bunu yapabilmenin bir yolu da aşağıda verilmektedir:

% telnet localhost smtp
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220  ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Fri, 22 Nov 1997 03:21:18 -0500
helo localhost
250  Hello jgotts@localhost [127.0.0.1], pleased to meet you
mail from: jgotts
250 jgotts... Sender ok
rcpt to: jgotts
250 jgotts... Recipient ok
data
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
This is a test.
.
250 DAA23297 Message accepted for delivery

Ayrıca elektronik gönderi istemcilerinizin hâalâa çalışır durumda olduklarını ve dış dünyadan hâalâa ileti alabilir durumda oldugunuzu sınamayı unutmayın.

Dipnot:
(1) 8.8.8'da TCP sarmalayıcı desteği sorunlu bulunmaktadır. Buna ait bir yama (patch) için başvurulacak yer: http://www-personal.engin.umich.edu/~jgotts/linux/sendmail-8.8.8-tcp-wrappers-patch

Oradayken, bu kaynağa da başvurabilirsiniz: http://www-personal.engin.umich.edu/~jgotts/linux/sendmail-8.8.8-core-dump-patch


Daha Çok Bilgi İçin:
  • sendmail elyordam sayfasına bakınız.


© 1998 John E. Gotts
Bu sanal yörenin bakımı Miguel A Sepulveda tarafından yapılmaktadır..